Văn bản

Quyết định ngày 17/10/2012 Tổ chức hòa nhạc cổ điển kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo

  • Số/ký hiệu: 3955/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 17/10/2012
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cư Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTTDL ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp các quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam đón nhóm tứ tấu Acies (Áo) vào tổ chức chương trình hòa nhạc cổ điển với sự tham gia của nhóm nhạc Sông Hồng (Viện Nam) và lên lớp Master nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thiết tập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo và Quốc khánh Áo.
Thời gian và địa điểm: từ ngày 19/10 đến ngày 30/10/2012
- Ngày 26/10/2012 biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội
- Ngày 27/10/2012 lên lớp Master tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ngày 28/10/2012 biểu diễn tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh
Điều 2. Về kinh phí:
Cục Nghệ thuật biểu diễn chi tiền thuê địa điểm tại nhà hát Lớn Hà Nội và Nhà hát Lớn~huậ~ biểu diễn c/11 tiên thuê địa điểm biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục.
Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chủ tiền lễ tân, chi phí phục vụ tập và biểu diễn cho can bộ Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật, chi phí cho cán bộ Trung tâm đi Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức chương trình từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm.
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chi tiền lễ tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm thân, tổ chức lớp học từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Học viện.
Đại Sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam chi tiền vé máy bay khứ hồi quốc tế chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, thù lao biểu diễn cho các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, chi phí tuyên truyền quảng cáo, in ấn, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ và các chi phí khác có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT. HTM8.


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd.bvhttdl@gmail.com
 
Phụ trách trang tin : Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý