Văn bản

Quyết định ngày 11 tháng 4 năm 2013 Về việc Thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu.

  • Số/ký hiệu: 1374/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 11/04/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh gồm:
Thực hiện Quyết định Số: 720/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh trường Đại học Sân khấu ảnh thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh
1. Đạo diễn NSƯT, Trần Minh Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó chủ tịch Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh – Chủ tịch.
2. Nhà văn Chu Lai - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban sáng tác Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - Ủy viên
3. Đạo diễn, NSND Giang Mạnh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng đoàn Cải lương Đồng Nai - Ủy viên
4. Đạo diễn NSƯT Đoàn Bá - Ủy viên
5. Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ - Ủy viên
Điều 2. Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi Cuộc thi, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giám khảo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Hội đồng Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý