Văn bản

Quyết định ngày 23 tháng 7 năm 2013 về việc Thành lập Hội đồng Giám khảo “Liên hoan nghệ thuật: Campuchia, Lào, Myanamar và Việt Nam”

  • Số/ký hiệu: 2563/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 23/07/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và các đơn vị có liên quan tổ chức ““Liên hoan nghệ thuật: Campuchia, Lào, Myanamar và Việt Nam” tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào trung tuần tháng 8 năm 2013;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám khảo “Liên hoan nghệ thuật: Campuchia, Lào, Myanamar và Việt Nam” tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị gồm:
1. NSND. Lê Ngọc Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt nam – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo;
2. Nhạc sĩ, NSƯT. Nguyễn Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên;
3. NSƯT. Tuân Muôn-chăn, Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật quốc gia nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Ủy viên;
4. Wutt Yee Hlaing, Biên đạo múa chuyên nghiệp, Nghệ sĩ cấp I thuộc Bộ Văn hóa nước Cộng hòa Myanmar - Ủy viên;
5. Seng Sam EL, nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Vương quốc Campuchia - Ủy viên;
6. NSND. Hà Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;
7. NSƯT, Th.s Đỗ Quốc Hùng, Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi Liên hoan, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định.
Điều 2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giám khảo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Hội đồng Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và những cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Thứ trưởng Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD, Thg.10.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý