Văn bản

Quyết định ngày 21 tháng 8 năm 2013 Về việc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tổ chức Chương trình hoà nhạc

  • Số/ký hiệu: 2843/QĐ-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 21/08/2013
  • Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Loại văn bản: Quyết định
Toàn văn:

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá Pháp tại Việt Nam và Báo điện tử Vietnamnet tổ chức 02 chương trình như sau:
1/Chương trình hoà nhạc Mozart III
Thời gian: ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2013
Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Pháp tại Việt Nam, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
2/ Chương trình “Điều còn mãi” do Nhạc trưởng Lê Phi Phi, Việt kiều Pháp chỉ huy, với sự tham gia của các nghệ sỹ Việt Nam và Dàn nhạc Đại học Sư phạm Nghệ thuật trình diễn.
Thời gian: ngày 02 tháng 9 năm 2013.
Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí,
1/Chương trình hoà nhạc Mozart:
- Trung tâm Văn hoá Pháp tại Việt Nam chi tiền in ấn, quảng cáo và hỗ trợ sân khấu biểu diễn;
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chi tiền thù lao chỉ huy, soloist, tiền tập luyện, biểu diễn, lễ tân đón tiếp và phục vụ chương trình từ nguồn ngân sách được Bộ cấp.
2/ Chương trình “Điều còn mãi”;
- Báo điện tử Vietnamnet chịu toàn bộ chi phí tổ chức chương trình;
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chi tiền tổ chức tập luyện, biểu diễn, lễ tân đón tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, HTM6.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý