Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn ( tại điều 3 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn )
1. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Văn phòng Cục;
b) Phòng Kế toán, Tài chính;
c) Phòng Nghệ thuật;
d) Phòng Quản lý biểu diễn;
đ) Phòng Quản lý băng đĩa;
e) Phòng Văn học.
3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:
a) Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn;
b) Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
 


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý