Thư viện ảnh

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)

15 Tháng Năm 2019    504 lượt xem
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: HOẠN LỘ Đơn vị:NH Tuồng Nguyễn HIỂN DĨNH ảnh: Lê Thủy
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang
 • Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2019 (ngày thứ 4)
  Vở diễn: THÁI SƯ CƯƠNG QUỐC CỒN NGUYỄN XÍ Đơn vị: TTBT&PHDSDCXN Ảnh: Hương Giang

Album khác


Trang thông tin Điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
Tel: (84-4) 3854 5348     Fax: (84-4) 3823 1222
Email: ntbd@cucnghethuatbieudien.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi phát lại thông tin từ website này.

Thư viện ảnh

Liên hệ & Góp ý